De bestaande website
"De Doelse Poort"
is vervangen door de bestuurder.